News

/
News
News
गत आइतबार उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको प्रमुख आतिथ्यमा कलेजले स्थापना दिवस आफ्नै नवनिर्मित भवनमा मनाएको हो ...
आइतबार प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको प्रमुख आतिथ्यमा कलेजले स्थापना दिवस आफ्नै नवनिर्मित भवनमा मनाएको हो ।...
गत आइतबार प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको प्रमुख आतिथ्यमा कलेजले स्थापना दिवस आफ्नै नवनिर्मित भवनमा मनाएको हो ।...
गत आइतबार प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको प्रमुख आतिथ्यमा कलेजले स्थापना दिवस आफ्नै नवनिर्मित भवनमा मनाएको हो ।...

Get in touch

Ready to take the next step? Fill out the form below, and our dedicated representatives will reach out to you shortly.